ข่าวใหม่ล่าสุด

เงื่อนไขกิจกรรม TrueVisions

เงื่อนไขกิจกรรม TrueVisions

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับ สมาชิกทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจ แพลทินัม เอชดี และ โกลด์ เอชดี เท่านั้น
2. พนักงานกลุ่มบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ และบริษัทในเครือฯ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
3. การตัดสินของคณะกรรมการทรูวิชั่นส์เกี่ยวกับกติกาการเล่นกิจกรรม และผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้
4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ถ้าผู้ร่วมสนุกไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขสมาชิก ผู้ร่วมสนุกและเจ้าของหมายเลขสมาชิกจะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือถ้าผู้ร่วมสนุกและเจ้าของหมายเลขสมาชิกไม่ได้มีนามสกุลเดียวกัน ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีใบมอบอำนาจ จากเจ้าของหมายเลขสมาชิกเซนต์มอบอำนาจเพื่อให้เล่นกิจกรรมแทน มาแสดงแจ้งคณะกรรมการทรูวิชั่นส์ด้วย
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนเดินทางเข้ามารับบัตรเข้าชมการแสดงที่ตึกทรู รัชดาเท่านั้น
8. หากทรูวิชั่นส์ได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ทรูวิชั่นส์มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า