ข่าวใหม่ล่าสุด

วิธีแก้ปัญหา ไฟ Power ของโมเด็มไม่ติด

วิธีแก้ปัญหา ไฟ Power ของโมเด็มไม่ติด

  1. ตรวจสอบปลั๊กไฟของโมเด็มว่าหลุดหลวมหรือไม่
  2. ตรวจสอบการเปิดปุ่ม Power ของโมเด็มว่าติดหรือไม่