ข่าวใหม่ล่าสุด

Phineas and Ferb

Phineas and Ferb

ฟินเนียสและเฟิร์บ พยายามที่จะทำให้ทุกๆ วันในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของพวกเขามีความหมาย โดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ