ข่าวใหม่ล่าสุด

ลุ้นรับ กระติกน้ำเก็บความเย็น ของแท้จากญี่ปุ่น

ลุ้นรับ กระติกน้ำเก็บความเย็น ของแท้จากญี่ปุ่น

ลุ้นรับ ลุ้นรับ กระติกน้ำเก็บความเย็น ของแท้จากญี่ปุ่น จากช่อง NHK World Premium (787)
แคปหน้าจอรูปภาพนี้ ส่งไปที่ E-Mail: tvsactivity@truecorp.co.th 
พร้อมบอกเราว่า 'รายการไหนในช่อง NHK World Premium ที่คุณชอบมากที่สุด' และระบุชื่อ-สกุล หมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ของคุณ ให้ชัดเจน

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมวันที่ 1 มิ.ย.62 – 15 มิ.ย.62
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 17 มิ.ย.62

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับ สมาชิกทรูวิชั่นส์ ที่สั่งซื้อช่อง NHK World Premium (787) เท่านั้น
2. พนักงานกลุ่มบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ และบริษัทในเครือฯ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
3. การตัดสินของคณะกรรมการทรูวิชั่นส์เกี่ยวกับกติกาการเล่นกิจกรรม และผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้
4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
7. ถ้าผู้ร่วมสนุกไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขสมาชิก ผู้ร่วมสนุกและเจ้าของหมายเลขสมาชิกจะต้องมีนามสกุลเดียวกัน หรือถ้าผู้ร่วมสนุกและเจ้าของหมายเลขสมาชิกไม่ได้มีนามสกุลเดียวกัน ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีใบมอบอำนาจ จากเจ้าของหมายเลขสมาชิกเซนต์มอบอำนาจเพื่อให้เล่นกิจกรรมแทน มาแสดงแจ้งคณะกรรมการทรูวิชั่นส์ด้วย
8. หากทรูวิชั่นส์ได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ทรูวิชั่นส์มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


      
Live Chat X