ข่าวใหม่ล่าสุด

True Young Producer Award 2017

True Young Producer Award 2017

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา

ดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช