ข่าวใหม่ล่าสุด

บินลัดฟ้าไปฮ่องกง Meet & Greet ตัวจริงของ “Kento Yamazaki”

บินลัดฟ้าไปฮ่องกง Meet & Greet ตัวจริงของ “Kento Yamazaki”

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ ช่อง GEM พาท่านสมาชิก บินลัดฟ้าไปฮ่องกง Meet & Greet ตัวจริงของ “Kento Yamazaki” พระเอกหนุ่มหล่อจากซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “Kiss that Kills” รับชมตอนแรกพร้อมกับญี่ปุ่นวันที่ 7 ม.ค.61 เวลา 20.00 น. ทางช่อง GEM
พิเศษสำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ เพียงตอบคำถามกิจกรรมง่ายๆ ลุ้นบินฟรี! ไปฮ่องกง Meet & Greet กับ “Kento Yamazaki” จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง เดินทางวันที่ 21 - 22 ม.ค.61

วิธีร่วมกิจกรรม
- Like & Share กิจกรรมนี้ไปที่หน้าวอลล์ของคุณ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
- ตอบคำถามกิจกรรม 2 ข้อ
   1. ช่อง GEM อยู่หมายเลขที่เท่าไหร่
   2. คุณรู้จัก ‘Kento Yamazaki’ จากเรื่องอะไร และถ้าคุณเจอตัวจริงและถามคำถามได้ 1 ข้อ คุณอยากจะถามว่าอะไร?
- ตอบคำถามพร้อม ชื่อ – สกุล และหมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ของคุณ

คลิกร่วมตอยคำถามที่  http://bit.ly/2nWiCGD

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 มกราคม 2561

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ เท่านั้น
2. พนักงานกลุ่มบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ และบริษัทในเครือฯ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
3. รางวัลใหญ่ 1 รางวัล 2 ท่าน ประกอบไปด้วย;
    - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
    - รถรับส่งจากสนามบิน - โรงแรม
    - ที่พัก1 คืน พร้อมอาหารเช้า
    - สิทธิการเข้าร่วม Meet & Greet กับ “Kento Yamazaki” ในวันที่ 21 มกราคม 2561
4. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว /ค่าทำพาสปอร์ต & วีซ่า /ค่าอาหารและเครื่องดื่มบางมื้อ
5. ผู้ที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมต้องมีหนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง และพร้อมเดินทางในวันที่กำหนด
6. ผู้ที่ร่วมเล่นกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
9. ผู้โชคดีต้องเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เดินทางเอง หากผู้โชคดีไม่ร่วมเดินทาง หรือไม่สะดวกในวันเดินทางที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. การตัดสินของคณะกรรมการทรูวิชั่นส์ถือเป็นที่สิ้นสุด