ข่าวใหม่ล่าสุด

ลุ้นรับ iPhone X 64 GB จากช่อง AMC

ลุ้นรับ iPhone X 64 GB จากช่อง AMC

ทรูวิชั่นส์ แพลทินัม แอนด์ โกลด์ รีวอร์ดส์ และ ช่อง AMC ช่องภาพยนตร์/ซีรีส์ดังจากทรูวิชั่นส์ ฉลองปีใหม่ 2561 มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับสมาชิกทรูวิชั่นส์ 

ลุ้นรับ iPhoneX 64 GB จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ากว่า 1 แสนบาท!!

1. เพียงแค่ สมัคร หรือ ต่ออายุสมาชิกแบบรายปี สำหรับสมาชิก แพลทินัม เอชดี หรือ โกลด์ เอชดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นที่หน้ากิจกรรม ทรูวิชั่นส์ แฟนเพจว่า…

“คุณชอบช่องไหนจากทรูวิชั่นส์มากที่สุด พร้อมเหตุผล”

ตอบคำถาม พร้อมชื่อ- สกุล หมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ แล้วแชร์กิจกรรมนี้ไปที่หน้าเฟซบุ๊คของคุณ (ตั้งค่าเป็นนสาธารณะ)

คลิกเพื่อตอบคำถามกิจกรรมที่ >> http://bit.ly/2CsITmy


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 มีนาคม 2561

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ขอสงวนสิทธิ์กิจกรรมนี้สำหรับ ลูกค้าที่สมัครหรือต่ออายุสมาชิกแบบรายปี (12 เดือน) ในแพ็กเกจ แพลทินัม เอชดี แพ็กเกจ หรือ โกลด์ เอชดี แพ็กเกจ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค 2560 - 28 ก.พ 2561
พร้อมระบุเหตุผลตามกติกาในหน้ากิจกรรมของ Truevisions fanpage และต้องมีการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. พนักงาน/ญาติ กลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ และบริษัทในเครือฯ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
3. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Truevisions Fanpage ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
4. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง,พร้อมหลักฐานการชำระค่าบริการแบบรายปีพร้อมสำเนา มาติดต่อขอรับรางวัล ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกทรู รัชดา ในเวลาทำการเท่านั้น
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
8. กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาทุกขั้นตอนเท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. หากทรูวิชั่นส์ได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ทรูวิชั่นส์มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า