ระบบสัญญาณ
true visions cable Cable
true visions satlelight Satellite
ภาพและเสียง

รองรับระบบภาพ HD 1080
รองรับระบบเสียง Digital Dolby 5.1

พอร์ตการเชื่อมต่อ

HDMI
SPDIF (optical audio)
Component YPbPr
Composite RCA, stereo L/R
USB 2.0 (for HD PVR only) *
eSATA และ eSATA Power (for HD PVR only) *
10/100BASE-T Ethernet (for on demand services)
Built-in IR receiver

* พบพีวีอาร์ได้ในปี 2555

อินเทอร์เน็ต

รองรับการเชื่อมแบบ DHCP

สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง

อุณหภูมิใช้งาน
0 - 40 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ใช้ทำงาน
20-80% (40 องศาเซลเซียส)

ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า
สูงสุด 25 วัตต์

ความต้องการไฟฟ้า
AC 230V, 50 Hz

ความถี่ของช่องสัญญาณ
47-874 MHz
ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า
สูงสุด 45 วัตต์

ความต้องการไฟฟ้า
AC 100V-240V, 50 Hz

ความถี่ของช่องสัญญาณ
950-2150 MHz
ในกล่อง

กล่องรับสัญญาณ HD Plus
สาย HDMI
อะแดปเตอร์
รีโมทคอนโทรล
คู่มือการใช้งาน

 
สายลูปสัญญาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ True Call Center โทร. 1242

AskMari


      
Live Chat X