เมื่อข้อบังคับในกฎหมายแพทย์ฉบับใหม่ ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานล่วงเวลาของแพทย์ ทำให้โรงพยาบาลทั่วทุกแห่งขาดแคลนแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลคาชิวะสะคุระคาอิ อะซาฮี ไคฮิน จึงได้ก่อตั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะเวลากลางคืนขึ้น เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

แพทย์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้เสียสละเวลาส่วนตัวด้วยปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในยามค่ำคืน แต่นั่นกลับกลายเป็นชนวนปัญหาชีวิตครอบครัวของพวกเขาไปเสีย ในขณะที่ชีวิตส่วนตัวก็กำลังแย่ลง ปัญหาในหน้าที่การงานก็ทับถมมากมายจนพวกเขารับมือไม่ไหว พวกเขาจะหาทางแก้ไขมันอย่างไร ติดตามชมได้ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร 21.00 น. ทาง True Asian More 120, 239 เริ่ม 10 มกราคมนี้