ร่วมย้อนอดีตไปยังช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคที่ความนิยมในการใช้รถยนต์กำลังแพร่หลาย Ford Motor Company ได้บุกเบิกนำรถยนต์มาใช้ในการขนส่งแทนสัตว์ จากนั้นความนิยมจึงได้เริ่มแพร่หลายไปยังทวีปอื่นๆ ทั้งยุโรปและเอเชีย บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาเริ่มอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น Porsche, Rolls Royce, Toyota และ Honda เป็นต้น ติมตามชมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและเทปบันทึกภาพที่หาชมได้ยาก