ด้วยพื้นที่กว่า 9,800,000 ตารางเมตรของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ได้ ทั้ง วาตภัย อัคคีภัย รวมถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในรัฐต่างๆ ติดตามชมบันทึกภาพความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านั้น ได้ทุกคืนวันพุธ 22.00 น. เริ่ม 17 ก.พ. นี้ ทาง National Geographic HD (167/558)