ปรับช่องรายการแพ็กเกจ TrueVisions NOW Premium

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แพ็กเกจ TrueVisions NOW Premium ขอปรับช่องรายการ จาก True Sport HD เป็นช่องใหม่ NFL&NBA TV แทน โดยท่านยังคงสามารถรับชมกีฬา NBA และ NFL เต็มอารมณ์พร้อมพากย์ไทยจากทีมพากย์ทรูวิชั่นส์ ได้เช่นเดิม

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด / บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า