ปี 1929 นักเขียน โทมัส วูล์ฟ ที่เพิ่งเขียนหนังสือเล่มใหม่เสร็จ เขาได้เสนอผลงานไปยังสำนักพิมพ์สคริปเนอร์ส ซึ่งแม็กซ์ เพอร์กินส์ ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการอยู่ ที่สุดสำนักพิมพ์ก็ตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือ ต้องลดจำนวนหน้าลง เนื่องจากต้นฉบับที่มีจำนวนกว่า 5,000 หน้านั้น สำนักพิมพ์เห็นว่าไม่น่าจะทำยอดขายได้ โทมัสไม่ชอบใจนัก และพยายามต่อรองหลายครั้ง จนความสัมพันธ์ของเขาและแม็กซ์ต้องเลวร้ายลงเรื่อยๆ