การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เป็นพื้นฐานสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือต้นไม้นานาพันธุ์ สัตว์บางชนิดที่ปรับตัวได้เร็ว ก็สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ แต่ก็มีอีกหลายชนิดที่ต้องสูญพันธุ์ พบกับรายการที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้น ต้องติดตามชม