ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้น สนามบินเอ็ดมันตัน ประเทศแคนาดา ในการรับมือกับสภาพอากาศอันโหดร้ายในฤดูหนาว ที่บางครั้งอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศา แต่พวกเขาก็ยังคงทำงานกันตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการนำเครื่องบินขึ้นและลง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่รอใช้บริการ

พวกเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์อันยากลำบากได้อย่างไรนั้น ต้องติดตามชม Airport Below Zero เริ่มวันอังคารที่ 11 นี้ 21.00 น. ทาง National Geographic (558)