แม้ว่าการรับประทานแมลงทอด จะเป็นสิ่งที่คนไทยอย่างเราๆ และชาวเอเชียคุ้นเคยกันมาอย่างช้านาน แต่ในประเทศโลกตะวันตกนั้น วัฒนธรรมนี้เพิ่งตื่นตัวและได้รับการยอมรับมากขึ้น ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนได้รับโปรตีนจากแมลงหลากหลายสายพันธุ์ กระนั้นแม้แต่ในประเทศที่มีกำลังการบริโภคสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเอง อุตสาหกรรมอาหารรายย่อยที่ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบก็ยังไม่สามารถขยายสายการผลิตได้ อะไรคือปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้สายการผลิตอาหารจากแมลงเติบโตขึ้น ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน กับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Gateway Bug วันเสาร์ที่ 16 นี้ 20.00 น. ทางช่อง National Geographic HD (167/558)