ติดตามการปฏิบัติงานในทุกวันของสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ หรือ RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ของประเทศอังกฤษ ในการออกตระเวนให้ความช่วยเหลือสัตว์นานาชนิดที่เจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการไล่ล่ากันในผืนป่าอันห่างไกล เพื่อนำมารักษาตามอาการ และปล่อยกลับคืนสู่ผืนป่าอย่างปลอดภัย