คงไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยภัยธรรมชาติ หรือความประมาทเลินเล่อของมนุษย์เราเองก็ตามที จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงของผู้คนค่อนประเทศได้เพียงระยะเวลาแค่วันเดียว

ร่วมออกเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งสำคัญของทวีปเอเชีย เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองฟุกุชิมะ ที่เมื่อแปดปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์โรงงานนิวเคลียร์ระเบิด จนผู้คนต้องอพยพหนีตาย และหลายครอบครัวก็ไม่คิดหวนกลับไปอีกเลย เมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมื่อปี ค.ศ. 2004 หรือเหตุการณ์การโจมตีรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวด้วยซาริน เมื่อปี 1995 ก็ยังคงทำให้ผู้ประสบภัยยังคงหวาดผวามาจนถึงทุกวันนี้